Socialinio darbuotojo paslaugos

Socialinis darbuotojas – socialinio darbo studijas universitete baigęs asmuo. Tai specialistas, kurio darbo paskirtis yra padėti asmenims spręsti iškilusias socialines problemas, sustiprinti asmenų prisitaikymo prie aplinkos sugebėjimus, padėti jiems susivokti savo gyvenime, atstatyti ryšius su visuomene, integruotis į ją.

Socialinis darbuotojas siekia padėti tiek asmeniui, tiek jo šeimai spręsti socialines problemas, skatinant jų dalyvavimą ir didinant jų atsakomybę, pagrįstą asmens, šeimos, bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimu.

Socialinio darbuotojo pagrindinės funkcijos:

 • paciento socialinės situacijos įvertinimas;
 • individualaus socialinės pagalbos pacientui plano sudarymas, konkrečių pagalbos priemonių ir būdų numatymas;
 • paciento informavimas ir konsultavimas apie įstatymus dėl socialinių garantijų ir lengvatų, apie jo teises ir galimybes konkrečiu atveju, apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir kt.;
 • įvairių dokumentų tvarkymas;
 • paciento artimųjų informavimas ir konsultavimas apie pagalbos poreikį, jų įtraukimas į pagalbos procesą;
 • veiklos koordinavimas ir bendradarbiavimas su kitais specialistais bei institucijomis;
 • paciento savarankiškumo ir autonomiškumo skatinimas;
 • socialinių paslaugų tęstinumo rekomendavimas;
 • užimtumo terapijos, atsižvelgiant į paciento gebėjimus ir ligos ypatumus, organizavimas;
 • pacientų savipagalbos grupių organizavimas;
 • socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo bei socialinių paslaugų teikimas.