Nemokamos paslaugos

UAB Šiaulių psichikos sveikatos centras vykdo nemokamą pirminę psichikos sveikatos priežiūrą, kurią reglamentuoja LR Vyriausybės nutarimai ir Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai.

Norint registruotis specialistų konsultacijoms:
  • BPG ar kitų gydytojų specialistų išrašas/siuntimas nėra būtinas (išimtis: registruojant gydytojo psichiatro vizitą į namus, artimieji privalo pateikti BPG ar kito specialisto siuntimą, įrodantį judėjimo negalią).
  • Būtina pateikti asmens pasą, tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą (asmenims iki 16 metų).
  • Registruojant neveiksnų asmenį globėja/as turi pateikti dokumentą, įrodantį, kad ji/jis teismo sprendimu paskirtas globėja/u.
  • Asmenys iki 16 metų konsultuojami dalyvaujant vienam iš tėvų/globėjų.
Pirminio lygio psichikos priežiūros paslaugos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie UAB Šiaulių psichikos sveikatos centro ar įstaigų, sudariusių sutartį su UAB Šiaulių psichikos sveikatos centru (UAB Lyros šeimos centras; UAB Rezus.lt; UAB InMedica; VšĮ Tilžės g.bendrosios praktikos gydytojų kabinetas; UAB Senojo Bokšto klinika) teikiamos nemokamai (išskyrus profilaktinio patikrinimo pažymas ir atvejus, kai asmuo nori gauti paslaugas be eilės arba anonimiškai):
  • pirminės ambulatorinės gydytojo psichiatro, vaikų ir paauglių psichiatro, psichologo, psichikos sveikatos slaugytojo, socialinio darbuotojo konsultacijos;
  • pacientų darbingumo medicininė ekspertizė bei laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas;
  • siuntimų (dėl darbingumo, neįgalumo lygio; speciliųjų poreikių nustatymo) į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą  (NDNT) pildymas;
  • išrašų iš medicininės dokumentacijos kitiems specialistams, medicininių išrašų  dėl kitos priežasties (pvz.: dėl apgyvendinimo globos įstaigose) išdavimas; siuntimų į stacionarą išrašymas;
  • grupinės ir individualios psichoterapijos (paslaugos teikiamos gydytojo psichiatro ar gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro nukreipimu).

Visiems besikreipiantiems mūsų šalies, ES ir kitų valstybių piliečiams nemokamai teikiama būtinoji medicininė pagalba.

Įstaigos ne darbo metu nemokamos pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, pagal sutartį, vykdo VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės psichiatrijos klinikos priemimo skyrius.