Registracija

UAB Šiaulių psichikos sveikatos centre teikiamos pirminio lygio ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos.

Pacientų skambučių valdymas UAB Šiaulių psichikos sveikatos centre vykta šia tvarka:

 • Registratūroje yra įrengti 3 telefono aparatai, dviejų telefonų numeriai skirti pacientų registravimui: +370 655 80069 ir +370 41 591453
 • Vienas telefonas yra skirtas skambučių peradresavimui.
 • Registratūros darbo valandomis į skambučius atsako registratorė ar ją pavaduojantis asmuo.
 • Registratorei laikinai palikus darbo vietą skambučių funkciją perima kitas psichikos sveikatos centro atsakingas darbuotojas.
 • Registratūros darbuotojai dienos eigoje į neatsakytus paciento skambučius perskambina paciento skambintu numeriu ir išsiaiškina kokios paslaugos reikia.

Pacientų registracija vykdoma šiomis priemonėmis:

 • Registravimas per UAB Šiaulių psichikos sveikatos priežiūros centro registratūrą jos darbo valandomis, kai registratūros darbuotojas ar kitas atsakingas specialistas registruoja pacientą nuotolinei ar kontaktinei konsultacijai. Pirmoji konsultacija pacientui teikiama tiesioginio kontakto būdu, išskyrus atvejus kai įtariama užkrečiamoji liga ir paciento būklė leidžia jam suteikti paslaugas nuotoliniu būdu.
 • Pacientai elektroninėje registracijos sistemoje www.esveikata.lt registruojami nuolat. Esant galimybei, pacientui išsiunčiama žinutė apie vizito priminimą arba paskambinama likus vienai dienai iki vizito ir prašoma paciento patvirtinti atvykimą/neatvykimą konsultacijai.

Registravimas elektroniniu paštu nėra vykdomas

 • Pacientai, kurie pageidauja gydytis neatskleidžiant asmens tapatybės gali registruotis telefonu per UAB Šiaulių psichikos sveikatos centro registratūrą.
 • Registruoti gydytojo psichiatro vizitą į namus galima tik atvykus į centro registratūrą . Artimieji turi pateikti asmens pas kurį registruojamas vizitas asmens dokumentą, užpildyti prašymą dėl atvykimo į namus bei pateikti šeimos gydytojo išrašą, įrodanti, kad asmuo turi judėjimo negalią.

Konsultacijos pas specialistą atšaukimas dėl paciento neatvykimo

 • Registruojantis specialisto konsultacijai telefonu, pacientai ar jų atstovai informuojami, kad privalo informuoti centro registratūros darbuotoją dėl neatvykimo konsultacijai ar atšaukti taloną www.esveikata.lt.
 • Pacientui ar jo atstovui atšaukus konsultaciją, registratūros darbuotojas atšaukia priėmimo laiką elektroninėje sistemoje, o į laisvą vietą įregistruoja ankščiausiai laukiančiųjų eilėje įrašytą pacientą.
 • Jeigu pacientas konsultacijai neatvyksta iš anksto nepranešęs apie neatvykimą, registratūros darbuotojas apie tai pažymi elektroninėje sistemoje.