Psichologo diagnostiniai tyrimai (psichodiagnostika)

Kognityvinių funkcijų tyrimas:

  • Dėmesio ir darbingumo tyrimas – pagrindinių dėmesio ir atminties procesų įvertinimas: dėmesio koncentracija, apimtis, psichomotorinis greitis, naujos informacijos įsiminimas ir išlaikymas;
  • Atminties tyrimas – detalus įvairių atminties tipų ir procesų įvertinimas: dėmesio charakteristikos, trumpalaikė verbalinė ir neverbalinė atmintis, valingas ir spontaninis išmokimas, epizodinė ir semantinė atmintis.

Mąstymo procesų tyrimas: detalus mąstymo procesų įvertimas: mąstymo tempas, produktyvumas, asociacijų procesai, gebėjimas samprotauti ir apibendrinti.

Emocinės būsenos tyrimas: tyrimo metu, atliekamos praktinės ir žodinės užduotys, kurios padeda nustatyti žmogaus emocinę būklę (pyktį, depresiją, įtampą ir kitas emocines būsenas).

Asmenybės tyrimas: asmenybės bruožų įvertinimas: asmenybės profilis, labiausiai tikėtini sunkumai ir stiprybės, streso ir įtampos šaltiniai.

Intelekto tyrimas suaugusiems: tyrimas atliekamas pagal pasaulyje pripažintą WAIS III metodiką. Žodinių ir praktinių užduočių metu tiriami tokie žmogaus gebėjimai kaip: dėmesys, mąstymas, orientacija aplinkoje, iškilusių sunkumų sprendimas, žinių įgijimas ir jų pritaikymas. Testo rezultatai leidžia ištirti paciento intelektą ir interpretuoti asmenybės bruožus.

Intelekto tyrimas vaikams (6-16 metų): klinikinis testas, leidžiantis patikimai įvertinti 6-16 metų amžiaus vaiko intelektinius gebėjimus, nustatant bendrą, verbalinį ir neverbalinį intelekto koeficientą (IQ). Tyrimas atliekamas WISC III metodika.