Nuotolinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos

UAB „Šiaulių psichikos sveikatos centre“ pacientams ar jų atstovams yra sudaryta galimybė kreiptis į gydytoją psichiatrą ar gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą, medicinos psichologą, socialinį darbuotoją, psichikos sveikatos slaugytoją ir gauti nuotolinę pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugą naudojantis informacinėmis, ir elektroninėmis ryšių technologijomis.

Konsultacija teikiama asmeniui nevykstant į pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, iš anksto užsiregistravus numatytai konsultacijai, suderinus su specialistu konsultacijos datą ir laiką. Nuotolinė konsultacija gali būti teikiama nurodytu registratūroje telefonu arba naudojant kitas vaizdinės programas (Skype, Viber, Messenger).

Nuotolinei sveikatos paslaugai gauti pacientas ar jo atstovas turi užpildyti sutikimo formą. Joje nurodoma, kad jis sutinka dėl paslaugos suteikimo nuotoliniu būdu ir prisiima atsakomybę už informacinėmis ar elektroninio ryšio technologijomis pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą (sutikimo forma pildoma atvykus pirminei konsultacijai į UAB Šiaulių psichikos sveikatos centrą).

Teikdamas nuotolinę sveikatos paslaugą UAB Šiaulių psichikos sveikatos centro gydytojas psichiatras arba vaikų ir paauglių psichiatras įvertina paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolimesnio nuotolinės paslaugos teikimo.

Gydytojas psichiatras ar gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, teikdamas nuotolinę sveikatos paslaugą (jei paciento psichikos būklė stabili) gali tęsti ankščiau paskirtų vaistų skyrimą, išrašydamas receptą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 kovo 8 d. įsakymo Nr.112 nustatyta tvarka, o vaikams ir paaugliams gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras gali tęsti medikamentinį gydymą ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

Jeigu negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie psichikos sveikatą tikrumu, gydytojas psichiatras ar gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras gali atsisakyti teikti nuotolinę sveikatos paslaugą:

  • jei tai naujas gydymo atvejis ir gydytojas psichiatras ar gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros;
  • prašoma paskirti vaistų, kurių jis ankščiau nevartojo;
  • jei paciento psichikos sveikatos būklė pablogėjusi ir būtinas psichikos sveikatos būklės įvertinimas.

Tokiais atvejais pacientas registruojamas konsultacijai įprastine tvarka.

Medicinos psichologo diagnostiniai tyrimai nuotoliniu būdu neatliekami, taikomas tik psichologinis konsultavimas.