Gydytojo psichiatro konsultacija

Psichiatras – medicinos studijas universitete baigęs asmuo, kuris po bendro medicinos studijų kurso pasirinko psichiatrijos specializaciją.

Psichiatras diagnozuoja psichikos sutrikimus, vadovaujantis tarptautinės ligų klasifikacijos kriterijais. Psichikos sutrikimų diagnostika apima išsamų nusiskundimų įvertinimą, ligos atsiradimo priežasties nustatymą, susirgimo įtaka kasdieniniam funkcionavimui, gyvenimo istorijos įvertinimą. Sudėtingais atvejais siunčia pacientą psichodiagnostiniams tyrimams diagnozei patikslinti.

Nustačius diagnozę, psichiatras edukuoja asmenį ir suteikia žinių apie sutrikimo/ligos atsiradimą, jį provokuojančius ir palaikančius veiksnius.

Gydytojas psichiatras, atsižvelgiant į sutrikimo pobūdį ir sunkumą, rekomenduoja ir skiria gydymą. Dažnai taikomi keli gydymo metodai (medikamentinis gydymas, elgesio ir mąstymo keitimo metodikos, kitos psichoterapinės intervencijos).

Į psichiatro kompetenciją įeina ir psichikos sutrikimų prevencija – tai visuma priemonių, padedančių sumažinti ar išvengti ligos atkryčio. Vien žinojimas apie įspėjamuosius ligos simptomus bei įrankių suteikimas kaip su tuo tvarkytis padeda užkirsti kelią ligos atsiradimui.

 

Psichikos sutrikimai dėl kurių dažniausiai kreipiasi į psichiatrą:

 • nuotaikos sutrikimai;
 • nerimo sutrikimai;
 • miego sutrikimai;
 • adaptacijos, potrauminio streso sutrikimai;
 • psichosomatiniai sutrikimai;
 • psichoziniai sutrikimai;
 • valgymo sutrikimai (anoreksija, bulimija);
 • asmenybės sutrikimai;
 • priklausomybė nuo alkoholio, benzodiazepinų, narkotinių medžiagų;
 • įgytos ir įgimtos silpnaprotystės;
 • seksualinės funkcijos sutrikimai.