Rita Aluzienė

Išsilavinimas

1995-2000 m. Šiaulių universitetas, Specialiosios pedagogikos fakultetas, socialinių mokslų bakalauras

2001-2004 m. Vilniaus universitetas, psichologijos bakalauras

2004-2007 m. Vilniaus universitetas, psichologijos magistro kvalifikacija

2012-2015 m. Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Psichiatrijos klinika, Psichodinaminė grupių psichoterapija (180 kreditų)

Profesinė patirtis

Nuo 2020 m. rugpjūčio 1d. UAB Šiaulių psichikos sveikatos centras, psichologė-psichoterapeutė.

Nuo 2004 m. liepos mėn. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, psichologė-psichoterapeutė

Nuo 2008 m. lapkričio mėn. Radviliškio raj. PSC, psichologė-psichoterapeutė

2003-2004 m. Šiaulių m. VGN.

Nuo 2002 m. su pertraukomis iki 2019 m. Radviliškio raj. PPT, psichologė

2001-2002 m. Šiaulių m. S. Šalkauskio gimnazija, socialinis pedagogas

1998-2002 m. Šiaulių m. Tuberkuliozės ir plaučių ligų ligoninė, auklėtoja

Kvalifikacijos kėlimas, mokymai

2019 m. LSMU, „Paliatyvioji pagalba“

2019 m. UAB „EVS Group“, „Funkcinio nepriklausomumo nustatymo (FIM) skalės metodikos naudojimas“

2019 m. „Tarpinstitucinis specialistų bendradarbiavimas gerinant pagyvenusių asmenų sveikatos priežiūrą“

2018 m. LSMU „Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų savižudybės rizikos-psichosocialinio vertinimo organizavimas ir atlikimas: galimybės ir iššūkiai“

2017 m. VPSC „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinis vertinimas“

2017 m. „Pirminės psichikos sveikatos priežiūros naujovės“

2016 m. „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų raida Lietuvoje“

2013 m. VU Medicinos fakultetas, Psichiatrijos klinika, „Depresija, kiti afektiniai sutrikimai. Afektinių sutrikimų psichoterapija“

2012 m. „Delyrinių sutrikimų komplikacijos“

2011 11 22 – 2012 02 11 m.  „Įsisąmoninimu pagrįsta kognityvinė terapija ir įsisąmoninimu pagrįstas streso valdymas“

2011 m. LSMU „Kognityvinės ir elgesio terapijos naujovės: įsisąmoninimu pagrįsta kognityvinė terapija ir įsisąmoninimu padrįstas streso valdymas“

2011 m. lapkričio 17-20 d. HEPI  „Psichologinių krizių įveikimas“

2011 m. gegužės 23d. iki rugsėjo 30d. LSMU „Komandinis darbas ir atvejo vadyba ambulatorinėje psichikos sveikatos priežiūros sistemos grandyje“

2006 m. balandžio 7d. iki 2008 m. vasario 28d. VU „Neįgalaus asmens funkcionavimo (darbingumo, specialiųjų poreikių,  profesinių gebėjimų) įvertinimo metodikų ir jų taikymo rekomendacijų parengimas“

2006 m. „Suaugusiųjų asmenybiniai sutrikimai: psichologinė diagnostika ir psichoterapija“

2004 m. lapkritis iki 2005 m. spalis VU „Klinikinė psichodiagnostika“